TU JESTEŚMY

Fabryka Tłumaczeń s.c.
Urszula Kaczyńska-Wejgert
Robert Wejgert
ul. Jemiołowa 44, 53-426 Wrocław
Tel. +48 795 542 897
E-mail: biuro@fabrykatlumaczen.pl
NIP: 899-26-73-521
Nr konta: 95 1050 1575 1000 0023 4207 8264
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00
Kontakt   PISEMNE i USTNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIChcę poznać szczegóły oferty Fabryki Tłumaczeń.


 

Wysyłając formularz wyrażają Państwo dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Fabryka Tłumaczeń s.c. Urszula Kaczyńska-Wejgert Robert Wejgert (dalej: Wspólnicy) z siedzibą we Wrocławiu: Urszula Kaczyńska-Wejgert oraz Robert Wejgert. Dane kontaktowe: ul. Jemiołowa 44, 53-426 Wrocław, NIP: 899-26-73-521, tel. +48 71 7882822, E-mail: biuro@fabrykatlumaczen.pl
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania dla Państwa wyceny usługi, a w razie skorzystania z naszych usług – dla celów wykonania usługi tłumaczenia. Podstawą przetwarzania danych w przypadku wyceny jest udzielona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych tzw. RODO), a w przypadku nawiązania współpracy, podstawą przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy (zlecenie tłumaczenia). Posiadają Państwo prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do otrzymania bezpłatnej wyceny a następnie zawarcia umowy. Wspólnicy będą przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom – podmiotom wspierającym (tłumacze, księgowość, IT, prawnik, hosting) oraz innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania Państwa zgody (odnośnie danych przekazanych w formularzu), a w razie zawarcia umowy – przez okres 6 lat, zgodnie z okresem przedawniania się ewentualnych roszczeń. Jeżeli uważają Państwo, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Comments are closed.