#14 Czy mogę przetłumaczyć tekst na język obcy z innego języka obcego?

 

Comments are closed.