TU JESTEŚMY

Fabryka Tłumaczeń s.c.
Urszula Kaczyńska-Wejgert
Robert Wejgert
ul. Jemiołowa 44, 53-426 Wrocław
Tel. +48 71 788 28 22
E-mail: biuro@fabrykatlumaczen.pl
NIP: 899-26-73-521
Nr konta: 95 1050 1575 1000 0023 4207 8264
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 16:00
Kontakt   PISEMNE i USTNE

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIChcę poznać szczegóły oferty Fabryki Tłumaczeń.


 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych są wspólnicy spółki cywilnej Fabryka Tłumaczeń s.c. Urszula Kaczyńska-Wejgert Robert Wejgert z siedzibą we Wrocławiu: Urszula Kaczyńska-Wejgert oraz Robert Wejgert. Dane kontaktowe: ul. Jemiołowa 44, 53-426 Wrocław, NIP: 899-26-73-521, tel. +48 71 7882822, E-mail: biuro@fabrykatlumaczen.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia z Tobą korespondencji i obsługi sprawy, której ona dotyczy, podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes ADO zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – tj. obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i obsługa zgłaszanych przez nich spraw. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do przesłania odpowiedzi. Wspólnicy będą przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Wspólników. Ponadto Twoje dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa. Twoje dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, na który wyraziłeś zgodę, wysyłając formularz oraz przez okres, jaki przewidują przepisy prawa, w tym przepisy kodeksu cywilnego.
Przysługuje Ci prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
• sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
• żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
• żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

Comments are closed.